Produkter
Nätfilter och
Transientskydd
Transientskydd
S 390J/S
S 390J/S 19"
S 390J/S DM
 
Grenuttag
Moduler

S 390J/SGrenuttag utrustat med överspänningsskydd i form av varistorer (transientskydd). Skydd för elektronisk utrustning mot spikar i elnäten.DEVEK AB Petrejusvägen 49   121 38  Johanneshov    556479-6935  
COPYRIGHT 2016 © DEVEK AB