Produkter
Nätfilter och
Transientskydd
Transientskydd
Grenuttag
Moduler
PDE - 4 PL
PDE - 2 PL
SP 390J/S PL

PDE - 4 PL
Detta grenuttag är avsedd för att läggas i korg eller dike under bordsskivan på moderna kontorsbord. Via den korta kabeln från chassit är det möjligt att skyddsjorda bordet.DEVEK AB Petrejusvägen 49   121 38  Johanneshov    556479-6935  
COPYRIGHT 2016 © DEVEK AB